Litteratur om Disney

Det här är en kort och mycket enkel listning av en del böcker som på olika sätt behandlar Disney och hans produktion. Det är ingen komplett lista, och inte heller någon kvalitetsmärkning. Jag har själv inte läst mer än ett par av böckerna.

Böcker på svenska | Böcker på engelska | Övriga språk | Sång- och musikböcker

Svenska

Eliot, Marc: Sagan om Walt Disney (Walt Disney: Hollywood's Dark Prince) (Epsilon Press, 2001)
Provokativ och omdiskuterad biografi över Walt Disney. Brister i källkritiken gör att man ska ta det som skrivs med en nypa salt.
[Epsilon Press hemsida]

Finch, Christopher: Den fantastiske Walt Disney

Gisle, Jon: Ankismen (Donaldismen) (1976)
Gisles kvasivetenskapliga bok om Disneys universum är den svenska ankforskningens huvudbok.

Rönnberg, Margareta: Varför är Disney så populär? (1999)
Bok som behandlar och analyserar Disneys långfilmer, med tonvikt på de senare, ur en filmvetenskaplig synvinkel.


Engelska

Disney A to Z, the Official Encyclopedia

Disney Studio Story (1987)
Berättar Disneykoncernens historia från Walts första försök med animerad film och fram till 1987. Har en bra kronologisk del som listar produktionen film för film.

Grant, John: Encyclopedia of Walt Disney's Animated Characters (Hamlyn Publishing, 1987)
Går i kronologisk ordning igenom alla – eller åtminstone det absoluta flertalet – Disneys animerade figurer.

Maltin, Leonard: The Disney Films

Mosley, Leonard: The Real Walt Disney, the Amazing True Story Behind the King of Animation

Solomon, Charles: The History of Animation: Enchanted Drawings (Wings Books, 1994)
Handlar inte enbart om Disney, utan är en allmän historik över den animerade filmens historia.

Thomas, Frank och Johnston, Ollie: Disney Animation: The Illusion of Life (1981)
Två av de skickligaste av Disneys animatörer skriver om konsten att skapa animerade filmer.


Övriga språk

Stegelmann, Jakob: Den gode tegner (Aschehoug, 1995) (Danska)
En biografi över Carl Barks och därmed även över Kalle Anka.


Sång- och musikböcker

Disney-sångboken (Warner/Chappell Music Scandinavia AB, 2000)
[Läs mer om innehållet]


HTML-dokumentet © Johan Rhen. Sidan senast uppdaterad 1 oktober 2002.
Designed and produced by Tonakai Studio