Kommande platinautgåvor – nu även på Blu-ray

Disney planerar enligt ett pressmeddelande att fortsätta sin utgivning av platinautgåvor (platinum editions) med fem nya titlar under de kommande två åren. Pinocchio, Snövit och de sju dvärgarna, Fantasia, Fantasia 2000 och Skönheten och Odjuret är de utvalda som kommer att ges ut både på DVD och Blu-ray.

Dessutom finns det planer på att – till sist – ge ut den tidigare ofullbordade filmen Destino, ett filmexperiment som Walt Disney startade i samarbete med konstnären Salvador Dali 1946, men som aldrig färdigställdes.

Källa: Walt Disney Studios Home Entertainment